Ar En

اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی

در تاریخ 1396/09/01 برگزار شد

محورهای کنفرانس
 • جهانی سازی و محلی سازی
 • کمیت و کیفیت آموزش
 • اقتصاد دانش و تجاری سازی آموزش
 • فناوری های نوین آموزشی
 • برابری و اثربخشی آموزشی
 • مدیریت و برنامه های آموزشی
 • چالش ها و بحران های فرهنگی – سیاسی
 • تئوری و روش شناسی در پژوهش های تطبیقی
 • فلسفه تعلیم و تربیت و تطبیق
 • تربیت معلم
 • آموزش عالی مهارتی-کاربردی تطبیقی

____________________________________________________________________

دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان (۱۳۹۶)

دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه لرستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر خرم آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-صنایع بزرگ
- صنایع کوچک
-معدن و صنایع معدنی
-صنایع تبدیلی کشاورزی
- صنایع تولید انرژی نجدید پذیر
-صنعت گردشگری
-بخش نفت و گاز
-منایع آب
-صنعت ICT
-گیاهان داروئی
-بهره برداری اصولی و پایدار از مراتع
-صنایع تبدیلی داروئی