Ar En


کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه لرستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع بزرگ
-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع کوچک
-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع معدنی لرستان
-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی
-فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
-فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت وگاز
-فرصت های سرمایه گذاری در بخش منابع آب
-فرصت های سرمایه گذاری در نیروگاههای تولید انرژی

__________________________________________________________________

 

اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

ولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.

اهداف همایش:

با توجه به روند گرمایش جهانی، مدیریت و توسعه ناپایدار جهان کنونی، دانشمندان اقلیم‌شناس، اکولوژیست‌ و سایر علوم مرتبط با محیط زیست اعتقاد دارند که فراوانی پدیده ریز گردها و توفان‌های گرد و غبار افزایش خواهد یافت (روند کنونی گویای این قضیه می‌باشد) و در دهه های آینده به یکی از معضلات زیست محیطی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل خواهد شد؛ لذا برگزار کنندگان این کنفرانس با اشراف به این موضوع در نظر دارند ضمن ارائه ابعاد پنهان و آشکار این پدیده و راه کارهای مقابله با آن؛ با دیدگاه های علمی و بشر دوستانه به جلب نظر مسئولین کشور، سازمان‌های جهانی و کشورهای درگیر بپردازند و در صورت امکان اجماع جهانی را برای مقابله با این پدیده که در آینده بیشتر خود را نمایان می‌سازد، بدست آورند.


محورهای همایش:

- شناسایی چشمه­ های­ گرد و غبار ایران (جهانی، منطقه­ ای و محلی)
- کانی­ شناسی و ریخت­ شناسی گرد و غبار و ترکیبات شیمیایی همراه آن
- گرمایش جهانی و طوفان­ های گرد و غبار
- مدل‌سازی و پیش ­بینی طوفان­های گرد و غبار  و ارائه هشدارهای به موقع
- روش‌ها و ابزارهای نو برای مقابله با تولید گرد و غبار
- پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی - اقتصادی و سیاسی پدیده گرد و غبار
- اثرات پدیده گرد و غبار بر سلامت انسان
- مدیریت، کنترل و راه کارهای کاهش اثرات گرد و غبار
- ابعاد حقوقی پدیده گرد و غبار و نقش سازمان­ های جهانی در کاهش آن

_____________________________________________________________________________

کنفرانس فیزیک ایران 1384


کنفرانس فیزیک ایران 1384 در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۴ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1384 مراجعه فرمایید.

 

______________________________________________________________________________________________

 

دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

دومین همایش ملی فرسایش و رسوب در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۷۹ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرسایش و رسوب مراجعه فرمایید.